5627 Sayılı Enerji Verimlilik Kanunu

5627 Sayılı Enerji Verimlilik Kanunu

“5627 Sayılı Enerji Verimlilik Kanunu ile Enerji Kaynaklarını ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik” gereği, OSB’lerde görevli Enerji Yöneticilerinin katılımıyla “Enerji Yöneticilerinin Kapasitelerini Geliştirmeye Yönelik Eğitim Programı” 2 Nisan 2018 tarihinde Ankara Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenmiştir. TEVMOT Proje Müdürü Mustafa Salman Eğitim programında Panelist olarak yer almış ve eğitim katılımcılarına Proje ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmuştur. Ayrıca 100 adet “İmalat Sanayisinde Kullanılan Elektrik Motorları Envanteri Analiz Raporu” eğitim katılımcılarına dağıtılmıştır.