Çalıştayda U4E'nin TEVMOT Projesine sağlayabileceği destekler

Çalıştayda U4E'nin TEVMOT Projesine sağlayabileceği destekler

Çalıştayda U4E'nin TEVMOT Projesine sağlayabileceği destekler, Enerji verimli elektrik motorları özelinde izleme, doğrulama ve uygulama (MVE) eğitimi için SÜGDGM, YEGM, TSE ve EMOSAD'ın ihtiyaçlarını anlama, Enerji verimli elektrikli motorlar özelinde KOBİ'lere finansmanı sürdürmek için yerel finans kuruluşlarının ve teşvik sağlayan kurumların kapasitesini ve istekliliğini anlama, Potansiyel finansörlerin elektrik motorları ve geleceği konusundaki ilgilerini belirleme konularını kapsayan ve ileriye dönük işbirliği kararları alınmıştır.