Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi - kısa adıyla TEVMOT, Küresel ÇevreFonu’nun (GEF) finansal desteği ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen bir proje olup KOBİ’lerde kullanılan elektrik motorlarında “piyasa dönüşümü” yoluyla sanayide enerji verimliliği alanında ilave yatırımları teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye’de net elektrik tüketiminin %47,2‘si sanayi kesimince tüketilmekte ve sanayide kullanılan elektriğin %70’den fazlası elektrik motorlarından kaynaklanmaktadır. Diğer bir deyişle ülkemizin toplam net elektrik tüketiminin yaklaşık %35’i imalat sanayi faaliyetlerindeki elektrik motorlarınca tüketilmektedir. Sanayide kullanılmakta olan 3.783.694 adet 7,5kW ve üzeri AC elektrik motorunun enerji verimli motorlarla değiştirilerek, yılda yaklaşık 34 Milyar kWh elektrik tasarrufu karşılığında ekonomimize 8,5 milyar TL katkı sağlayacak bir dönüşümün başlangıcının yapılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması mümkündür.