Enerjine Sahip Çık, Ülkene Sahip Çık

Enerjine Sahip Çık, Ülkene Sahip Çık

Türkiye’de net elektrik tüketiminin %47,2‘si sanayi kesimince tüketilmekte ve sanayide kullanılan elektriğin %70’den fazlası elektrik motorlarından kaynaklanmaktadır. Diğer bir deyişle ülkemizin toplam net elektrik tüketiminin yaklaşık %35’i imalat sanayi faaliyetlerindeki elektrik motorlarınca tüketilmektedir. Sanayide kullanılmakta olan 3.783.694 adet 7,5kW ve üzeri AC elektrik motorunun enerji verimli motorlarla değiştirilerek, yılda yaklaşık 34 Milyar kWh elektrik tasarrufu karşılığında ekonomimize 8,5 milyar TL katkı sağlayacak bir dönüşümün başlangıcının yapılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması mümkündür.