Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi - TEVMOT

Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi - TEVMOT

Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi - kısa adıyla TEVMOT, Küresel ÇevreFonu’nun (GEF) finansal desteği ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen bir proje olup KOBİ’lerde kullanılan elektrik motorlarında “piyasa dönüşümü” yoluyla sanayide enerji verimliliği alanında ilave yatırımları teşvik etmeyi amaçlamaktadır.