Kaynaklar

Elektrik motorları ile ilgi olarak; STB tarafından yayımlanan 7/2/2012 tarih 28197 sayılı Tebliğ, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Motorları ile ilgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ” uyarınca 1/1/2015 tarihinden itibaren, anma çıkış gücü 7,5kW ile 375 kW arasında olan piyasada satın yapılan motorların verimi, IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak veya IE2 verim seviyesini karşılayacak ve değişken hızlı tahrikle teçhiz edilecektir.

Mevzuat ve Standartlar


Minimum Enerji Performansı Standartları

Politika Adı

Ürün Çeşidi

Politika Çeşidi

Zorunlu veya Gönüllü

Uygulama Organizasyonu

Durum

Türkiye Resmi Gazete No: 28197 (yayımlandığı tarih ve sayı 640/2009)

Orta 3 –

Faz Genel Amaç

MEPS

Zorunlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Uygulanan- 2015

İçerik

Test Metedolojisi

Ek Not ve Referanslar

0,75 kW, IE2 zorunlu 01.01.2015; 7,5 kW – 375 kW, IE3 or IE2 hızlı değişken zorunlu 01.01.2015;

IEC 61972; IEC 60034-2

Destek Politikası

Politika Adı

Ürün Çeşidi

Politika Çeşidi

Zorunlu veya Gönüllü

Uygulama Organizasyonu

Durum

Onuncu Gelişme Planı

Endüstriyel Elektrik Motorları

Yeni Finanasal Destek Programı, Pazar

Gönüllü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Devam ediyor

İçerik

Test Metedolojisi

Ek Not ve Referanslar

Minimum Enerji Performansı Standartları

Politika Adı

Ürün Çeşidi

Politika Çeşidi

Zorunlu veya Gönüllü

Uygulama Organizasyonu

Durum

Türkiye Resmi Gazete No: 29294

Orta 3 –

Faz Genel Amaç

MEPS

Zorunlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Uygulanan- 2015

İçerik

Test Metedolojisi

Ek Not ve Referanslar

0,75 kW - 5,5 kW, IE2 zorunlu 01.01.2015; 7,5 kW – 375 kW, IE3 or IE2 hızlı değişken zorunlu 01.01.2015;

IEC 61972; IEC 60034-2