Tek Durak Ofis Modeli - TDO

Tek-durak-ofisler, OSB’lerin içinde yerleşik, KOBİ’lerin verimli elektrik motoru değişim yatırım- ları için hibe, teşvik ve kredilere güncel koşullarda en kolay nasıl ulaşabileceklerini kendilerine anlatan, finansal alternatif oluşturma ve çözüm üretme noktalarıdır.

Aşağıda Tek-Durak-Ofislerin bulunduğu OSB’leri ve ilgili kontakların iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.