TEVMOT Projesinin Hedefleri

TEVMOT Projesi ile genel olarak hedeflenen, Türk sanayisinin enerji verimli üretim yapmasına ve karbon salımının azaltılmasına katkı sağlamaktır.

Proje, KOBİ’lerde kullanılan elektrik motorlarında piyasa dönüşümü yoluyla sanayide enerji verimliliği alanında ilave yatırımları teşvik ederek,

- proje uygulama süresince (2018-2022) 1.5 Milyon MWh elektrik tasarrufu sayesinde, 1.048.604 ton CO2 eş değeri doğrudan; ve

- izleyen beş yılda (2022-2027), 3.092.263 ton CO2 eş değeri doğrudan ve 6 milyon ton CO2 eş değeri dolaylı sera gazı azaltımı sağlamayı hedeflemektedir.